Els Die Balearen de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria

Portada d’un dels Die Balearen

La col·lecció del Die Balearen és una de les més destacades de la Biblioteca Balear del monestir de la Real. No obstant això, s’ha de matisar que l’antologia que s’hi conserva és incompleta, atès que l’original consta, en total, 7 volums i 2 separates, una dedicada a Palma, i l’altre a l’illa de Menorca. A la nostra biblioteca, conservam els volums 5, 6, 7, i les dues separates, els quals estan digitalitzats a la Biblioteca Digital de les Illes Balears

Continua llegint

Peça del mes d’abril 

Introduccions a la gramàtica d’Antonio de Nebrija, 1516 

La portada del llibre, amb exlibris 

El llibre que presentam aquest mes és un manual de gramàtica llatina, obra d’Antonio de Nebrija (1444-1522), introductor de l’humanisme renaixentista a Espanya. La seva tasca comprèn matèries tan diverses com la pedagogia, la docència, la traducció, l’estudi de la gramàtica i del lèxic o la història, a més del seu vessant com exegeta bíblic. Els orígens de la seva formació els trobam a Sevilla, la seva regió natal, tot i que, des de 1458 amplià els seus coneixements a la Universitat de Salamanca. Poc després, obtingué una beca a la Universitat de Bolonya i, a continuació, va exercir com a instructor de gramàtica llatina del nebot de l’arquebisbe de Sevilla, càrrec que li permeté ampliar el seu cercle d’influències; després de la mort del seu mecenes, tornà a Salamanca, on comença la seva prolífica trajectòria docent (REGUEIRO RODRÍGUEZ, 2022, 199-200). 

Continua llegint

Peça del mes de març

Portada amb quatre exlibris
Algunes de les pàgines més afectades per la censura

El llibre que presentam aquest mes és un tractat de medicina medieval que duu el nom de op[er]a nuperrime reuisa una cum ipsius vita recenter hic apposita Cuq[ue] tractatu de philosophoru lapide : additionibus marginalibus tabulaq[ue] librorum et capitulorum in hac nouissima impressione diligenter additis. L’autor és Arnau de Vilanova, metge, teòleg i ambaixador, nascut segurament a València vers el 1238. A la seva ciutat natal hauria estudiat àrab, llatí i humanitats i, després de marxar a Montpeller, obtingué el títol de Mestre de Medicina. La seva notorietat arribà al punt de ser el metge de reis, com Alfons III o Jaume II, o de papes, com Bonifaci VIII o Climent V (PARELLADA I FELIU, 1985, 221). 

Continua llegint

Peça del mes de febrer

L’incunable (1499) de Ramon Llull

L’obra amb la qual inauguram la secció de “la peça del mes” de la biblioteca del monestir de la Real és important perquè és un dels dotze incunables que s’hi conserven. Es tracta de l’obra de Ramon Llull Liber de laudibus beatissime virginis Marie; Libellus de natali pueri parvuli; Clericus Remundi; Phantasticus Remundi, i, tal com indica el títol, comprèn quatre històries diferents, totes escrites en llatí i vinculades a la teologia: lloances a la Mare de Déu, el naixement de Crist i, les dues darreres, sobre el clergue Remundi. 

Continua llegint

La col·lecció d’incunables inaugura la Biblioteca Digital del Monestir de la Real

Ja podeu accedir a la col·lecció d’incunables del Monestir de la Real a través de la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears.

Al llarg de l’any s’aniran incorporant nous contiguts inclosos en el projecte de digitalització del pla d’actuació 2023 de la Biblioteca del Monestir de la Real.