Peça del mes de febrer

L’incunable (1499) de Ramon Llull

L’obra amb la qual inauguram la secció de “la peça del mes” de la biblioteca del monestir de la Real és important perquè és un dels dotze incunables que s’hi conserven. Es tracta de l’obra de Ramon Llull Liber de laudibus beatissime virginis Marie; Libellus de natali pueri parvuli; Clericus Remundi; Phantasticus Remundi, i, tal com indica el títol, comprèn quatre històries diferents, totes escrites en llatí i vinculades a la teologia: lloances a la Mare de Déu, el naixement de Crist i, les dues darreres, sobre el clergue Remundi. 

El terme incunable s’empra per denominar aquells llibres que foren impresos durant els inicis de la impremta, fins dia 1 de gener de 1501 (Geldner, 1998, pàg. 15). L’enquadernació, holandesa a mitja pell amb pergamí i paper decorat, no és l’original, sinó que seria fruit d’una restauració, probablement d’inicis del segle XX. El llom mostra aplicacions en daurat, que també són afegits posteriors. En el seu interior, podem observar que s’ajusta al cànon medieval pel que fa a la disposició dels elements, als marges, en l’ús de la lletra gòtica i en l’estètica en general. Aquestes característiques les trobem en la major part dels incunables, ja que segueixen totalment o, almenys en una part, les característiques dels manuscrits medievals (Geldner, 1998, pàg. 16). 

Fou escrit pel teòleg, missioner i divulgador científic Ramon Llull (1232-1315). Com és sabut, aquest personatge va tenir una relació especial amb el monestir, puix que l’any 1274, després de la il·luminació a Randa, s’hi va instal·lar per dedicar-se a l’estudi previ necessari per a la ingent tasca de conversió d’infidels que començaria després. Aquí hi va escriure algunes de les seves obres, i, de fet, en el seu testament Ramon Llull especifica que vol que una part de la seva col·lecció es doni a la biblioteca de la Real (Amengual, 2008, p. 15). Malgrat que aquests llibres no haurien arribat mai, pot considerar-se que aquesta darrera voluntat seria l’essència que es va voler recuperar l’any 1933 amb la fundació de la Biblioteca Balear per part del pare Gaspar Munar, la qual conté un fons bibliogràfic que supera els 10.300 exemplars catalogats (Amengual, 2008, pàg. 19). 

Si voleu consultar el llibre digitalitzat, podeu accedir a la pàgina web de la Biblioteca Digital de Mallorca.

_____________________________________________________________________ 

Amengual Batle, J. (2008). El Monestir de Santa Maria de La Real. Missioners dels Sagrats Cors. 

Geldner, F. (1998). Manual de incunables: introducción al mundo de la imprenta primitiva. Editorial ARCO/ LIBROS, S.L.