Visites guiades

La unitat de Projectes Documentals del Servei de Documentació i Arxius de la UIB ofereix la possibilitat de realitzar visites guiades al monestir de la Real. L’activitat està dirigida a tots els públics, tot i que, per mor de la particular concepció de l’antiga biblioteca i el seu disseny arquitectònic, no es pot garantir en aquests moments l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda.

Les visites consisteixen en un recorregut per les dependències del monestir, una autèntica joia arquitectònica, patrimoni cultural, històric i artístic de les Illes Balears, fent especial èmfasi a la biblioteca. Aquesta està gestionada a partir d’un conveni entre la Universitat de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i la Congregació dels Sagrats Cors des del 2023.

Les visites començaran a les 17h, tindran una durada aproximada de 1 hora, i es realitzaran en grups de 10 persones. Després d’haver omplert el formulari, ens posarem en contacte amb vosaltres per confirmar la visita i concretar-ne els detalls.

    En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d’aconseguir-la.
    La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l’atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l’adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l’autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.