Altres catàlegs i inventaris

Biblioteca Balear:

La biblioteca balear és un dels principals fons bibliogràfics conservats a la biblioteca de la Real. Els seus orígens es remunten a l’any 1933.

Pel que fa a la temàtica dels llibres, tots estan relacionats amb les Illes Balears, abraçant temàtiques diverses com la teologia, la història o Ramon Llull, entre d’altres. També s’ha fet, en una primera fase de feina, l’inventari del fons del Pare Bonafé.

Es pot consultar el fons al Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears.

Hemeroteca:

L’hemeroteca de La Real recull unes 950 publicacions periòdiques, algunes d’elles completes i altres on tan sòls podem trobar un número. El fons és molt divers amb una majoria de revistes i diaris de Mallorca. Hi podem trobar publicacions datades a principis del segle XIX fins a les més actuals del segle XXI.

Inventari hemeroteca

Fons Manuscrits de la Real:

El fons dels Manuscrits de la Biblioteca Balear del Monestir de la Real, datats entre els segles XIV i XX, consta actualment d’uns 600 exemplars inventariats que s’estenen al llarg d’uns 37 metres lineals.

El fons s’organitza en 7 subfons: Institucional, Històric, Familiar, Literari, Musical, Religiós i Monestir de la Real, i cada un d’aquests se subdivideixen en sèries en funció de la seva temàtica.

Guia Fons dels Manuscrits de la Real

Alguns manuscrits destacats d’aquest fons són: el còdex català del Consolat de Mar, de 1385; les Constitucions del Monestir de Santa Margalida, de 1572; i l’original manuscrit de la Història de Mallorca de Bonaventura Serra, de 1771, entre d’altres.

El quadre de classificació del Fons, l’inventari i alguns dels manuscrits que ja s’han digitalitzat es poden consultar en línia a través de la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears.

Fons Antic:

La part de Fons Antic està dedicada a llibres impresos des de finals del segle XV al XX de temàtica molt variada, de manera anàloga al fons de Manuscrits, amb llibres de teologia, filosofia, dret, medicina, geografia, història, geometria, i un llarg etc. No obstant, dins d’aquest fons hi té un lloc especial la bibliografia de temàtica lul·liana.

Destaquen entre aquest fons la petita col·lecció de 12 incunables que a més són consultables a la Biblioteca Digital de les Illes Balears.

Es pot consultar el fons al Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears.

Arxiu Monlau:

El fons personal de Pere Felip Monlau va arribar a la biblioteca del Monestir de la Real a  través de la donació dels seus familiars, els quals ens van lliurar tant l’arxiu personal com la biblioteca familiar.  
 
El fons d’arxiu està compost principalment per documentació de caire personal, documentació relacionada amb les diferents tasques que va desenvolupar al llarg de la seva vida laboral, documentació sobre la seva producció intel·lectual i una gran quantitat de correspondència que va mantenir amb diferents personatges rellevants de la seva època. A més a més, l’arxiu inclou documentació produïda per persones importants a la seva vida, especialment del seu fill Josep Monlau i Sala. 

El quadre de classificació i l’inventari es poden consultar en línia a la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears.

Altres

Biblioteca Digital del Monestir de la Real

Plataforma d’arxius històrics de les Illes Balears

Web de la biblioteca de la Universitat de les Illes Balears

Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears